Chiên Của Chúa Và Mùa Chay

Chiên Của Chúa Và Mùa Chay

Sống Với Thánh Kinh

(0/0)

5 Tải về

Mô tả Chiên Của Chúa Và Mùa Chay

"Chúng ta bắt đầu đi vào Mùa Chay từ ngày 17/2/2010 – đây là thời gian 40 ngày chuẩn bị tâm linh tìm kiếm, học biết, hướng lòng về Chúa trong tinh thần xét mình ăn năn, kiêng khem để gần Chúa, được giống Chúa hơn.

Tháng này qua Thi-thiên 117, 118 trong những Chúa Nhật chuẩn bị tinh thần thờ phượng trong Mùa Chay, và qua Thi-thiên 23 chúng ta cùng hướng lòng về Chúa, Đấng Chăn Chiên Lớn để thờ phượng Ngà...

Thông tin

Cập nhật
21/08/2014
Phiên bản
Full
Kích thước
0.2MB
Lượt xem
179
Khả năng tương thích

Bình luận


Liên quan

Loading...


X
close