Hai Bờ Thương Nhớ

Hai Bờ Thương Nhớ

Trần Thị Bảo Châu

(0/0)

Tải về

Mô tả Hai Bờ Thương Nhớ

"Tùng Chi tò mò nhìn sang nhà bên cạnh . Lại đổi chủ nữa rồi . Trong một năm nhà đổi chủ hai lần . Các cụ thường nói, sự đời bất quá tam . Chẳng hiểu cái vụ "bất quá tam" ấy có ứng vào trường hợp này không, riêng gia đình Chi thì đã mệt vì sự chộn rộn của những người láng giềng mới tới mức "Chưa quen đã lạ, chưa gần đã xa" ấy lắm rồi.

Lần này hy vọng láng giềng mới sẽ bén r...

Thông tin

Cập nhật
01/11/2014
Phiên bản
Full
Kích thước
0.2 MB
Lượt xem
144
Khả năng tương thích

Bình luận


Liên quan

Loading...


X
close