Ngược Ái

Ngược Ái

Ngạn Thiến

(4/20)

7 Tải về

Mô tả Ngược Ái

Trong một đêm nhà tan cửa nát, Hàn Ngữ Phong mang theo đệ đệ chờ đợi số phận của nô dịch.

Tư Mã Tuấn Lỗi khóe miệng mang theo nụ cười băng lãnh khát máu: “ Ta muốn phụ thân ngươi phải trả hết nợ cho ta, đòi lại hết toàn bộ những thứ trên người ngươi.” Truyện "Ngược Ái " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

Nàng không biết vì cái gì y lại oán hận m...


Thông tin

Cập nhật
05/01/2012
Phiên bản
T-16
Kích thước
5MB
Lượt xem
23495
Khả năng tương thích
#

Bình luận

zjnza208

Truyện hay !

2015-03-18 13:37:30 - Trả lời


Liên quan

Loading...


X
close