Hướng dẫn cài đặt AppstoreVN

Video chi tiết cách cài đặt AppstoreVN cho iPhone, iTouch, iPad đã có Jailbreak. Appstore.vn - kho ứng dụng cho máy Jailbreak lớn nhất Việt Nam