MapPieces:Vietnam

MapPieces:Vietnam

ARIS VIET NAM CO., LTD

(4.5/45)

Tải về OTA

Mô tả MapPieces:Vietnam

Bạn muốn tìm hiểu về địa lý, văn hoá, lịch sử của Việt Nam? Bạn muốn đi thăm nhiều địa danh nổi tiếng trên khắp Việt Nam? Bạn là học sinh, sinh viên - những người cảm thấy môn địa lý rất khô khan và chán ngắt? Hay chỉ đơn giản bạn muốn giải trí trong thời gian rãnh rỗi?

Hãy cùng "chơi mà học, học mà chơi" với MapPieces:VN - một trò chơi mang tính giáo dục giúp bạn tìm hiểu về địa lý, lịch sử, văn hoá của Việt Nam. Với những hình ảnh tuyệt đẹp và thông tin chính xác, trò chơi này sẽ giúp bạn bổ sung thêm những kiến thức v...

Tính năng mới MapPieces:Vietnam


Thông tin

Cập nhật
29/08/2013
Phiên bản
1.1
Kích thước
330 Mb
Lượt xem
1264
Khả năng tương thích
Requirements: Compatible with iPhone, iPod touch, and iPad.Requires iOS 5.0+ or later.

Bình luận


Liên quan