TeenTeen

TeenTeen

VTC Online

(3.9/1446)

Tải về OTA

Mô tả TeenTeen

Thêm phụ bản lv40 “Tuyệt Địa Phản Kích” Thêm hệ thống giải xếp hạng Thêm tính năng vật phẩm đổi tên Thêm tính năng sử dụng item số lượng lớn Thêm “Trang bị cấp thần” và “vũ khí cấp thần” Mở lv60, mở skill mới, mở pet lv 60.

Tính năng mới TeenTeen


Thông tin

Cập nhật
24/11/2014
Phiên bản
6.0
Kích thước
38 Mb
Lượt xem
172876
Khả năng tương thích
Requirements: Compatible with iPhone, iPod touch, and iPad.Requires iOS 5.0+ or later.

Bình luận


Liên quan