Aliens vs Cow 2

Aliens vs Cow 2

Mike L.

4

Tải về OTA

Mô tả Aliens vs Cow 2

Battle between Aliens and Cows continue. Cows make fake wood cow with dynamite - don't catch that. Aliens can explode all rockets - tap on screen.

Tính năng mới Aliens vs Cow 2


Thông tin

Cập nhật
27/03/2014
Phiên bản
2.0.0.0
Kích thước
5 MB
Lượt xem
268
Khả năng tương thích
Windows Phone 8.1, Windows Phone 8, Windows Phone 7.5


Liên quanX
close