Chamy Go!

Chamy Go!

Cloud Creatures Studio

4

Tải về OTA

Mô tả Chamy Go!

"Chamy Go!" is a platform runner game. ( This is a free test version of the game , for a special contest. Everyone is invited to play it !) Enjoy it!

Tính năng mới Chamy Go!


Thông tin

Cập nhật
17/11/2014
Phiên bản
1.0.0.1
Kích thước
21 MB
Lượt xem
306
Khả năng tương thích
Windows Phone 8.1, Windows Phone 8


Liên quanX
close