Plucky Birds

Plucky Birds

Ilmasoft FZE

4

Tải về OTA

Mô tả Plucky Birds

Plucky birds are the most determined to pluck away your harvest.. Save your harvest by destroying the plucky birds.

Tính năng mới Plucky Birds


Thông tin

Cập nhật
19/12/2014
Phiên bản
1.0.1.0
Kích thước
11 MB
Lượt xem
271
Khả năng tương thích
Windows Phone 8.1, Windows Phone 8


Liên quanX
close