Plants vs. Zombies™  6.0.1

Plants vs. Zombies™ 6.0.1

Size : 90M Mb

Version: 6.0.1

Req: 2.2 and up

Latest update: 05.06.2020


Note: Move your downloaded data to folder /Android/obb/com.popcap.pvz_row.

The description of Plants vs. Zombies™


Tải trên Appvn sẽ tự động tải và chép data. Tải trên web data tải về giải nén chép theo đường dẫn Sdcard/Android/Obb/com.popcap.pvz_rowVer 8.1.0_Amazon ko cần data! Plants Vs Zombies dòng mini game nỗi tiếng trên PC. Một lần nữa bạn lại được đối... see more
Plants vs. Zombies™ Plants vs. Zombies™ Plants vs. Zombies™ Plants vs. Zombies™ Plants vs. Zombies™

OTHER VERSIONS Plants vs. Zombies™