WhatsApp Messenger (Mod) 2.17.414

WhatsApp Messenger (Mod) 2.17.414

Version: 2.17.414

Req: 2.1 and up

Latest update: 11.05.2024

• Bạn có thể xoá tin nhắn mà bạn gửi nhầm. Chỉ cần nhấn và giữ tin nhắn được gửi chưa quá 7 phút, chọn xoá và chọn “Xoá cho tất cả mọi người”. Tin nhắn sẽ được xoá trong cuộc trò chuyện. Yêu cầu phiên bản WhatsApp mới nhất. • Vị trí hiện thời: Bạn có thể chia sẻ vị trí hiện thời của mình với gia đình và bạn bè. Mở bất kỳ cuộc trò chuyện nào, nhấn nút ghim > vị trí, nhấn “Chia sẻ vị trí hiện thời” để bắt đầu.

The description of WhatsApp Messenger (Mod)


WhatsApp Messenger là một ứng dụng nhắn tin cho Android và nhiều dòng điện thoại thông minh khác. WhatsApp sử dụng kết nối Internet (4G/3G/2G/EDGE hoặc Wi-Fi nếu có) để gửi tin nhắn và thực hiện cuộc gọi tới bạn bè và gia đình của... see more
WhatsApp Messenger (Mod)

OTHER VERSIONS WhatsApp Messenger (Mod)