WhatsApp Messenger (Mod) 2.18.105

WhatsApp Messenger (Mod) 2.18.105

Version: 2.18.105

Req: 2.1 and up

Latest update: 28.01.2024

• Bạn có thể thêm mô tả nhóm, cho phép các thành viên nhóm biết về những thông tin quan trọng hoặc chủ đề của nhóm. • Dễ dàng chuyển giữa cuộc gọi thoại và cuộc gọi video. Chỉ cần nhấn vào nút video khi đang thực hiện cuộc gọi. • Từ thông tin nhóm, bạn có thể tra cứu danh sách thành viên nhóm.

The description of WhatsApp Messenger (Mod)


WhatsApp Messenger là một ứng dụng nhắn tin cho Android và nhiều dòng điện thoại thông minh khác. WhatsApp sử dụng kết nối Internet (4G/3G/2G/EDGE hoặc Wi-Fi nếu có) để gửi tin nhắn và thực hiện cuộc gọi tới bạn bè và gia đình của... see more
WhatsApp Messenger (Mod)

OTHER VERSIONS WhatsApp Messenger (Mod)