WhatsApp Messenger (Mod) 2.18.184

WhatsApp Messenger (Mod) 2.18.184

Version: 2.18.184

Req: 2.1 and up

Latest update: 28.01.2024

• Bạn có thể dễ dàng ghi Tin nhắn thoại dài. Khi ghi âm Tin nhắn thoại, chỉ cần trượt lên để khóa ghi âm, bằng cách đó bạn có thể tiếp tục ghi âm mà không cần giữ tay. • Nếu bạn là một quản trị viên nhóm, bạn có thể bỏ quyền quản trị của những thành viên khác. Chọn quản trị viên trong "Thông tin nhóm" và chọn "Bỏ quyền quản trị." • Quản trị viên nhóm có thể chọn ai có thể thay đổi chủ đề, biểu tượng và mô tả nhóm bằng cách vào "Thông tin nhóm" và chọn "Cài đặt nhóm."

The description of WhatsApp Messenger (Mod)


WhatsApp Messenger là một ứng dụng nhắn tin cho Android và nhiều dòng điện thoại thông minh khác. WhatsApp sử dụng kết nối Internet (4G/3G/2G/EDGE hoặc Wi-Fi nếu có) để gửi tin nhắn và thực hiện cuộc gọi tới bạn bè và gia đình của... see more
WhatsApp Messenger (Mod)

OTHER VERSIONS WhatsApp Messenger (Mod)