WhatsApp Messenger (Mod) 2.19.34

WhatsApp Messenger (Mod) 2.19.34

Version: 2.19.34

Req: 2.1 and up

Latest update: 11.05.2024

• It’s now easier to start group voice and video calls. Just tap the call button in groups or select "New group call" when starting a new call in the calls tab. Group calls support up to 4 participants.

The description of WhatsApp Messenger (Mod)


WhatsApp Messenger là một ứng dụng nhắn tin cho Android và nhiều dòng điện thoại thông minh khác. WhatsApp sử dụng kết nối Internet (4G/3G/2G/EDGE hoặc Wi-Fi nếu có) để gửi tin nhắn và thực hiện cuộc gọi tới bạn bè và gia đình của... see more
WhatsApp Messenger (Mod)

OTHER VERSIONS WhatsApp Messenger (Mod)