WhatsApp Messenger 2.19.81

WhatsApp Messenger 2.19.81

Size : 35M Mb

Version: 2.19.81

Req: 2.1 and up

Latest update: 14.05.2021

• It’s now easier to start group voice and video calls. Just tap the call button in groups or select "New group call" when starting a new call in the calls tab. Group calls support up to 4 participants.

The description of WhatsApp Messenger


WhatsApp Messenger là một ứng dụng nhắn tin cho Android và nhiều dòng điện thoại thông minh khác. WhatsApp sử dụng kết nối Internet (4G/3G/2G/EDGE hoặc Wi-Fi nếu có) để gửi tin nhắn và thực hiện cuộc gọi tới bạn bè và gia đình của... see more
WhatsApp Messenger

OTHER VERSIONS WhatsApp Messenger