WhatsApp Messenger 2.19.84

WhatsApp Messenger 2.19.84

Size : 35M Mb

Version: 2.19.84

Req: 2.1 and up

Latest update: 29.07.2021

The description of WhatsApp Messenger


WhatsApp Messenger là một ứng dụng nhắn tin cho Android và nhiều dòng điện thoại thông minh khác. WhatsApp sử dụng kết nối Internet (4G/3G/2G/EDGE hoặc Wi-Fi nếu có) để gửi tin nhắn và thực hiện cuộc gọi tới bạn bè và gia đình của... see more
WhatsApp Messenger

OTHER VERSIONS WhatsApp Messenger