WhatsApp Messenger (Mod) 2.22.2.73 mod

WhatsApp Messenger (Mod) 2.22.2.73 mod

Version: 2.22.2.73 mod

Req: 2.1 and up

Latest update: 11.05.2024

Step 1 : Open GB Settings. Step 2 : Open Home Screen Option. Step 3 : Open Header Option. Step 4 : Open navigation UI Style and Select [ Tabs ] Step 5 : disable Separate Chats/group. Step 6 : disable Instagram-like Stories. Done .

The description of WhatsApp Messenger (Mod)


WhatsApp Messenger là một ứng dụng nhắn tin cho Android và nhiều dòng điện thoại thông minh khác. WhatsApp sử dụng kết nối Internet (4G/3G/2G/EDGE hoặc Wi-Fi nếu có) để gửi tin nhắn và thực hiện cuộc gọi tới bạn bè và gia đình của... see more
WhatsApp Messenger (Mod)

OTHER VERSIONS WhatsApp Messenger (Mod)