WhatsApp Messenger version to

WhatsApp Messenger version to

Size : 35M Mb

Version: version to

Req: 2.1 and up

Latest update: 14.08.2020


Note: Move your downloaded data to folder /Android/obb/com.whatsapp .

hay vd

The description of WhatsApp Messenger


WhatsApp Messenger là một ứng dụng nhắn tin cho Android và nhiều dòng điện thoại thông minh khác. WhatsApp sử dụng kết nối Internet (4G/3G/2G/EDGE hoặc Wi-Fi nếu có) để gửi tin nhắn và thực hiện cuộc gọi tới bạn bè và gia đình của... see more
WhatsApp Messenger

OTHER VERSIONS WhatsApp Messenger