Clash of Clans 10.134.11

Clash of Clans 10.134.11

Size : 150M Mb

Version: 10.134.11

Req: 4.4 and up

Latest update: 11.01.2021

Mừng Kỷ niệm lần thứ tư của Hội Chiến! • Giới thiệu Công cụ Chiến tranh: Một phương thức mới để phối hợp tấn công trong Hội Chiến. Thêm vào các ghi chú chiến thuật về căn cứ địch và chọn mục tiêu! • Có thêm nhiều sửa lỗi và điều chỉnh giao diện người chơi

The description of Clash of Clans


Join millions of players worldwide as you build your village, raise a clan, and compete in epic Clan Wars! Mustachioed Barbarians, fire wielding Wizards, and other unique troops are waiting for you! Enter the world of Clash! New Features: ● Roll through enemy villages with the Log Launcher, a bran... see more
Clash of Clans Clash of Clans Clash of Clans Clash of Clans Clash of Clans Clash of Clans Clash of Clans Clash of Clans Clash of Clans Clash of Clans Clash of Clans Clash of Clans Clash of Clans Clash of Clans Clash of Clans Clash of Clans Clash of Clans Clash of Clans Clash of Clans

OTHER VERSIONS Clash of Clans