Darkness Reborn 1.5.6

Darkness Reborn 1.5.6

Size : 68M Mb

Version: 1.5.6

Req: 2.3 and up

Latest update: 30.11.-0001


Note: Move your downloaded data to folder /Android/obb/com.gamevil.darknessreborn2.android.google.global.normal.
[Cập Nhật 1.5.6] 1. Sửa lỗi.

The description of Darkness Reborn


Data: Tải về giải nén copy vào bộ nhớ trong của máy theo đường dẫn Android/data/ Đối đầu với boss đột kích mới, Thanatus!Cải tiến giao diện người dùng giúp người chơi có được những trải nghiệm thú vị nhất.Trở nên hùng mạnh... see more
Darkness Reborn Darkness Reborn Darkness Reborn Darkness Reborn Darkness Reborn Darkness Reborn Darkness Reborn Darkness Reborn Darkness Reborn Darkness Reborn Darkness Reborn Darkness Reborn Darkness Reborn Darkness Reborn Darkness Reborn Darkness Reborn Darkness Reborn Darkness Reborn Darkness Reborn Darkness Reborn Darkness Reborn Darkness Reborn Darkness Reborn Darkness Reborn

OTHER VERSIONS Darkness Reborn