Prince of Persia Shadow&Flame 2.0.2

Prince of Persia Shadow&Flame 2.0.2

Size : 41M Mb

Version: 2.0.2

Req: 2.3 and up

Latest update: 03.10.2020

The description of Prince of Persia Shadow&Flame


Prince of Persia 2: shadow and the flame là tựa game được làm lại trên nền tảng phiên bản Prince of Persia 2 được phát hành năm 1993 với nhiều cải thiện đáng kể về đồ họa và nhiều skill mới cho nhân vật như các skill ma thuật, hay b... see more
Prince of Persia Shadow&Flame Prince of Persia Shadow&Flame Prince of Persia Shadow&Flame Prince of Persia Shadow&Flame Prince of Persia Shadow&Flame