Spell Sword (Free Shopping) 1.0.3

Spell Sword (Free Shopping) 1.0.3

Version: 1.0.3

Req: 2.1 and up

Latest update: 30.11.-0001

- Fixed a crash problem in the last world

- Minor bug fixing

The description of Spell Sword (Free Shopping)


Có một câu chuyện về một thanh kiếm hùng mạnh đủ để tiêu diệt lũ tay sai với một đòn duy nhất ...Tuy nhiên, thanh kiếm này cần một anh hùng, một sứ giả của thời đại để làm chủ được nó! Spellsword là một game dựa trên... see more
Spell Sword (Free Shopping) Spell Sword (Free Shopping) Spell Sword (Free Shopping) Spell Sword (Free Shopping) Spell Sword (Free Shopping)

OTHER VERSIONS Spell Sword (Free Shopping)