(spy camera)Home Screen Camera 1.5.1

(spy camera)Home Screen Camera 1.5.1

Size : 652k Mb

Version: 1.5.1

Req: 2.2 and up

Latest update: 10.09.2020

The description of (spy camera)Home Screen Camera


Không âm thanh, Không Flash. Chạm vào vị trí bất kỳ trên màn hình để chụp ảnh. Icon Gallery sẽ hiển thị màn hình mini của camera. Ảnh chụp sẽ lưu vào thư mục DCIM/HSCamera/ Virtual Home Screen No-flash, No-sound Black... see more
(spy camera)Home Screen Camera (spy camera)Home Screen Camera