Backgammon Deluxe

Backgammon Deluxe

The description of Backgammon Deluxe


Backgammon Deluxe là một phiên bản tuyệt vời của trò xúc xắc cổ điển. Người chơi giành chiến thắng bằng cách loại bỏ tất cả pieces của họ trên bàn. Mặc dù may mắn là yếu tố ảnh hưởng tới kết quả, nhưng chiến lược vẫn đóng m... see more
Backgammon Deluxe

ALL VERSIONS Backgammon Deluxe