BBM - Free Calls & Messages 3.3.15.204

BBM - Free Calls & Messages 3.3.15.204

Size : 35M Mb

Version: 3.3.15.204

Req: 4.0 and up

Latest update: 05.03.2018

- Phiên bản BBM nhanh hơn & nhẹ hơn: Mở nhanh hơn và UI đáp ứng tốt hơn - Quản lý lưu trữ: Có thể xem và xóa mục đã lưu trữ theo loại (ảnh, video, trò chuyện.) - Tự động xem trước trang web khi bạn chia sẻ một URL trong phần trò chuyện - Cải thiện bộ chọn liên lạc: Chia sẻ nội dung với các liên lạc của bạn giờ đây đã dễ dàng hơn - Xem trước tin nháp khi bạn chia sẻ một bài của kênh hoặc khám phá nội dung

The description of BBM - Free Calls & Messages


Discover the new BBM and everything it has to offer! We started with the best messaging features on the planet, introduced privacy features to keep you in control, brought you free voice and video calling, and now we’ve added thousands of stickers, free games, news, shopping, vouchers and mor... see more
BBM - Free Calls & Messages BBM - Free Calls & Messages BBM - Free Calls & Messages BBM - Free Calls & Messages BBM - Free Calls & Messages BBM - Free Calls & Messages BBM - Free Calls & Messages BBM - Free Calls & Messages BBM - Free Calls & Messages BBM - Free Calls & Messages BBM - Free Calls & Messages BBM - Free Calls & Messages BBM - Free Calls & Messages BBM - Free Calls & Messages

OTHER VERSIONS BBM - Free Calls & Messages