Boom Beach 32.87

Boom Beach 32.87

Size : 126M Mb

Version: 32.87

Req: 4.1 and up

Latest update: 15.01.2021

NỘI DUNG MỚI - Binh nhì Bullit - là Tướng mới trong Boom Beach! Anh ta không được thân thiện cho lắm nhưng lại rất dũng mãnh khi đối mặt với kẻ địch. - Có hơn 100 Căn cứ từ Chương trình tạo Căn cứ được thêm vào Quần đảo! SỬA LỖI - Lỗi bán kính phạm vi tấn công đã làm phát sinh nhiều vấn đề cho binh lính và hệ thống phòng thủ - Sửa lỗi không hiển thị Kim cương được tích trữ khi phòng thủ thành công

The description of Boom Beach


Welcome to Boom Beach: come with a plan or leave in defeat! Fight the evil Blackguard with brains and brawn in this epic combat strategy game. Attack enemy bases to free enslaved islanders and unlock the secrets of this tropical paradise. Create a Task Force with players around the world to take on... see more
Boom Beach Boom Beach Boom Beach Boom Beach Boom Beach Boom Beach Boom Beach Boom Beach Boom Beach Boom Beach Boom Beach Boom Beach Boom Beach Boom Beach Boom Beach

OTHER VERSIONS Boom Beach