Loading...
Brave Heroes (Mod Money)  1.0.7

Brave Heroes (Mod Money) 1.0.7

Loading...

Size : 27M Mb

Version: 1.0.7

Req: 2.1-4.0

Latest update: 30.11.-0001

Brave Heroes: The thrilling offense game featuring colorful heroes!

- Game icon changed

- Fixed other minor bugs

Have feedback? Leave a review or drop us a line at [email protected]

The description of Brave Heroes (Mod Money)


Bạn có đủ can đảm để đương đầu với cuộc chiến vô tận ? Bạn có thể đưa ra chiến thuật mới, vượt qua kẻ thù mạnh mẽ ? Với một đội quân được tuyển chọn từ những chiến binh dũng cảm nhất, chỉ có bạn mới có thể tạo ra các chiến lược để giành lấ... see more
Brave Heroes (Mod Money) Brave Heroes (Mod Money) Brave Heroes (Mod Money) Brave Heroes (Mod Money) Brave Heroes (Mod Money)

OTHER VERSIONS Brave Heroes (Mod Money)