Control Center 2.4.0

Control Center 2.4.0

Size : 1.8M Mb

Version: 2.4.0

Req: 2.2 and up

Latest update: 29.07.2020

The description of Control Center


CONTROL CENTER là mang phong cách iOS7 và Android Trung tâm Kiểm soát thanh cài đặt nhanh Tính năng chính: - Hỗ trợ giao diện iPhone iOS 7 - Hỗ trợ wifi on / off - Hỗ trợ xoay on / off - âm lượng hỗ trợ lên / xuống - Hỗ... see more
Control Center Control Center Control Center Control Center Control Center Control Center Control Center

OTHER VERSIONS Control Center