Defense Technica.  1.1.6

Defense Technica. 1.1.6

Size : 128M Mb

Version: 1.1.6

Req: 2.0.1 and up

Latest update: 30.11.-0001


Note: Move your downloaded data to folder /Android/obb/com.com2us.liedefensetechnica.normal.freefull.google.global.android.common.

The description of Defense Technica.


Tải trên Appvn 3.0 sẽ tự động tải và chép data. Tải trên web data tải về giải nén chép theo đường dẫn Sdcard/Android/Obb/ Defense Technica thuộc thể loại game xây tháp thủ thành hấp dẫn trên Android! Với tính năng đồ họa 3... see more
Defense Technica. Defense Technica. Defense Technica. Defense Technica. Defense Technica. Defense Technica. Defense Technica. Defense Technica. Defense Technica.

OTHER VERSIONS Defense Technica.