Devilian 1.1.1.42170

Devilian 1.1.1.42170

Size : 82M Mb

Version: 1.1.1.42170

Req: 4.4 and up

Latest update: 30.11.-0001

[Cập Nhật v1.1.1] - Tăng level tối đa cho nhân vật lên level 60 - Chiều không gian mới Bithynia - Độ khó tối đa mới chế độ PvE Đại Chiến Ác Ma - 3 phục trang mới cho mỗi nhân vật - 3 set Devilian mới cho mỗi nhân vật - Hệ thống Rèn lại set Devilian - Cửa Hàng Quỷ - Chế độ trao đổi set Devilian - Độ khó mới cho Hầm Ngục Hàng Ngày - Sửa lỗi và các cải tiến khác

The description of Devilian


Devilian [Premium Pre-Registration] Now Open!Register now and get great perks!http://event.withhive.com/ci/devil/evt_166_devil?mode=30 ※The Google pre-registration reward will be issued to users who log in by 12/31/2016. Hack and slash through endless enemy hordes in your journey of vengeance! Use y... see more
Devilian Devilian Devilian Devilian Devilian Devilian Devilian Devilian Devilian Devilian Devilian Devilian Devilian Devilian Devilian Devilian Devilian Devilian Devilian Devilian Devilian

OTHER VERSIONS Devilian