Eldrian Legacy (Mod) 1.41Mod

Eldrian Legacy (Mod) 1.41Mod

Size : 336M Mb

Version: 1.41Mod

Req: 3.1 and up

Latest update: 30.11.-0001


Note: Move your downloaded data to folder /Android/obb/com.joycity.eldrianlegacy.
- New character added - Premium Coustume added

The description of Eldrian Legacy (Mod)


Trên ứng dụng Appvn bấm vào “tải nhanh” để tự động tải và chép data. Tải trên web data tải về giải nén chép theo đường dẫn Android/Obb/ Endless adventures in the vast world of Eldria!Fancy Visual RPG [Eldrian Legacy] From low class demons to... see more
Eldrian Legacy (Mod) Eldrian Legacy (Mod) Eldrian Legacy (Mod) Eldrian Legacy (Mod) Eldrian Legacy (Mod) Eldrian Legacy (Mod) Eldrian Legacy (Mod) Eldrian Legacy (Mod) Eldrian Legacy (Mod) Eldrian Legacy (Mod) Eldrian Legacy (Mod) Eldrian Legacy (Mod) Eldrian Legacy (Mod) Eldrian Legacy (Mod) Eldrian Legacy (Mod) Eldrian Legacy (Mod) Eldrian Legacy (Mod) Eldrian Legacy (Mod)

OTHER VERSIONS Eldrian Legacy (Mod)