Flappy Bird

Flappy Bird

The description of Flappy Bird


Flappy Bird được phát triển bởi một lập trình viên duy nhất có tên Nguyễn Hà Đông, hiện đang sinh sống tại Hà Nội, dưới tên gọi studio .Gears (dotGears).  Flappy Bird là game di động miễn phí với dung lượng chỉ vọn vẹn 1 M... see more
Flappy Bird Flappy Bird Flappy Bird Flappy Bird Flappy Bird Flappy Bird Flappy Bird

ALL VERSIONS Flappy Bird