Framaroot - app root trực tiếp 1.9.3

Framaroot - app root trực tiếp 1.9.3

by xda

Version: 1.9.3

Req: 2.3 and up

Latest update: 02.07.2020

The description of Framaroot - app root trực tiếp


Framaroot là một công cụ giúp bạn root máy không cần đến máy tính và chỉ cần chạy thẳng phần mềm này trên các máy Android. Tuy nhiên app này không được hỗ trợ trên tất cả các máy n... see more
Framaroot - app root trực tiếp Framaroot - app root trực tiếp Framaroot - app root trực tiếp

OTHER VERSIONS Framaroot - app root trực tiếp