Garena Liên Quân Mobile 1.34.1.6

Garena Liên Quân Mobile 1.34.1.6

Size : 345M Mb

Version: 1.34.1.6

Req: 4.0.3 and up

Latest update: 06.01.2021


Note: Move your downloaded data to folder /Android/obb/com.garena.game.kgvn.

The description of Garena Liên Quân Mobile


1. Chỉ cần 1 click để tải ngay game nhiều người chơi nhất Việt Nam. 2. Tải game và chiến hoàn toàn FREE TẢI FREE NGAY Có gì mới? ● Thay đổi toàn diện chiến trường 3v3 ● Thêm tính năng mới trong bản đồ 5v5: mắt phát quang ● Thay đổi h&ig... see more
Garena Liên Quân Mobile Garena Liên Quân Mobile Garena Liên Quân Mobile Garena Liên Quân Mobile Garena Liên Quân Mobile Garena Liên Quân Mobile Garena Liên Quân Mobile Garena Liên Quân Mobile Garena Liên Quân Mobile Garena Liên Quân Mobile Garena Liên Quân Mobile Garena Liên Quân Mobile Garena Liên Quân Mobile Garena Liên Quân Mobile Garena Liên Quân Mobile Garena Liên Quân Mobile

OTHER VERSIONS Garena Liên Quân Mobile