Gold Miner 1.2

Gold Miner 1.2

Size : 4.1M Mb

Version: 1.2

Req: 2.1 and up

Latest update: 30.11.-0001

v1.6: Fixed some minor bugs of the game

Thanks for your love of our game!

The description of Gold Miner


Nhiệm vụ của người chơi là "kéo" được tất cả số vàng, kim cương và báu vật trong những chiếc túi lên khỏi lòng đất càng nhiều càng tốt trước khi hết thời gian. Và giữa các màn khác nhau, bạn... see more
Gold Miner Gold Miner Gold Miner Gold Miner Gold Miner

OTHER VERSIONS Gold Miner