Google Chrome: Fast & Secure 63.0.3239.111

Google Chrome: Fast & Secure 63.0.3239.111

Size : 46M Mb

Version: 63.0.3239.111

Req: Varies with device

Latest update: 01.04.2020

Nội dung mới trong Chrome 63:

Cảm ơn bạn đã chọn Chrome! Ở bản phát hành này, chúng tôi đã cải thiện tính năng tự động hoàn thành trong thanh địa chỉ, giúp bạn truy cập vào trang web yêu thích của mình dễ dàng hơn nữa. Ngoài ra, chúng tôi còn cải thiện hiệu suất và độ ổn định.

The description of Google Chrome: Fast & Secure


Google Chrome is a fast, easy to use, and secure web browser. Designed for Android, Chrome brings you personalized news articles, quick links to your favorite sites, downloads, and Google Search and Google Translate built-in. Download now to enjoy the same Chrome web browser experience you love acro... see more
Google Chrome: Fast & Secure

OTHER VERSIONS Google Chrome: Fast & Secure