Google Earth 9.2.0.5

Google Earth 9.2.0.5

Size : 10M Mb

Version: 9.2.0.5

Req: 4.1 and up

Latest update: 30.11.-0001

Xem thế giới qua góc nhìn của một người khác với lớp Ảnh mới Lớp Ảnh mới—có sẵn từ menu—cho phép bạn khám phá các ảnh do người dùng đóng góp từ khắp nơi trên thế giới, ngay trên bản đồ.

The description of Google Earth


This is the new Google Earth.Gain a new perspective of the world as you explore the globe with a swipe of your finger.Fly through landmarks and cities like London, Tokyo and Rome in stunning 3D, then dive in to experience them first hand with Street View. See the world from a new point of view with... see more
Google Earth Google Earth Google Earth Google Earth Google Earth Google Earth Google Earth Google Earth Google Earth Google Earth

OTHER VERSIONS Google Earth