Google Now Launcher 1.4.large

Google Now Launcher 1.4.large

Size : 15M Mb

Version: 1.4.large

Req: 4.1 and up

Latest update: 30.11.-0001

Tính năng mới (tháng 9 năm 2015) • Cuộn dọc danh sách ứng dụng A-Z với tốc độ cuộn nhanh. • Tìm kiếm ứng dụng trên thiết bị của bạn hoặc các ứng dụng mới trên Cửa hàng Play từ danh sách A-Z. • Đề xuất ứng dụng sử dụng thông tin trên thiết bị để đưa ứng dụng bạn đang tìm kiếm lên đầu danh sách. • Thư mục có thể lớn hơn và có thể có nhiều trang. • Hình nền Android Marshmallow mới.

The description of Google Now Launcher


Upgrade the launcher on your Android device for a fast, clean home screen that puts Google Now just a swipe away.Available on all devices with Android 4.1 (Jelly Bean) or higher.Key features:• Swipe right from your Home screen to see Google Now cards that bring you just the right information,... see more
Google Now Launcher Google Now Launcher Google Now Launcher Google Now Launcher Google Now Launcher Google Now Launcher Google Now Launcher Google Now Launcher Google Now Launcher Google Now Launcher Google Now Launcher Google Now Launcher