Kenshō 1.6

Kenshō 1.6

Size : 46M Mb

Version: 1.6

Req: 5.0 and up

Latest update: 16.04.2019


Note: Move your downloaded data to folder /Android/obb/com.fiftytwo.kensho_android.

The description of Kenshō


Trên ứng dụng Appvn bấm vào “tải nhanh” để tự động tải và chép data. Tải trên web data tải về giải nén chép theo đường dẫn Android/Obb/ Begin your journey through a surreal world where nature, time and space intertwine.Mysterious things happ... see more
Kenshō Kenshō Kenshō Kenshō Kenshō Kenshō Kenshō Kenshō Kenshō Kenshō Kenshō Kenshō Kenshō Kenshō Kenshō Kenshō Kenshō Kenshō Kenshō Kenshō Kenshō Kenshō Kenshō Kenshō