Kill Shot Bravo 4.8Mod

Kill Shot Bravo 4.8Mod

Size : 95M Mb

Version: 4.8Mod

Req: 4.1 and up

Latest update: 20.04.2018

VÙNG 35: ÁC MỘNG NEON Căn cứ của chúng ta tại Neo Metro, đô thị hiện đại bậc nhất thế giới, đã bị tổn hại! Kẻ phản bội và bọn trộm cắp đã thâm nhập vào các cơ sở của chúng ta và bỏ trốn cùng số vũ khí và công nghệ trị giá hàng tỷ đô, giết chết nhiều đặc vụ giỏi nhất của chúng ta. Một phe khủng bố tự xưng là New Oktaybr đã nhận trách nhiệm, và giờ đây hỗn loạn đang thống trị các con đường nhuốm màu neon của Neo Metro. Đã đến lúc bạn hành động và báo thù!

The description of Kill Shot Bravo


Welcome to the #1 FPS shooting game on mobile! Go to war with the enemy and prove your sniper skills in the king of 3D shooting games.Arm yourself with deadly sniper weapons, machine guns and the latest military gear to complete covert missions deep inside enemy territory! All of this in a free FPS... see more
Kill Shot Bravo Kill Shot Bravo Kill Shot Bravo Kill Shot Bravo Kill Shot Bravo Kill Shot Bravo Kill Shot Bravo Kill Shot Bravo Kill Shot Bravo Kill Shot Bravo Kill Shot Bravo Kill Shot Bravo Kill Shot Bravo Kill Shot Bravo Kill Shot Bravo Kill Shot Bravo

OTHER VERSIONS Kill Shot Bravo