KingRoot

KingRoot

by #

The description of KingRoot


Ứng dụng root điện thoại trực tiếp mà không cần đến máy tính .Chú ý : ứng dụng không hỗ trợ tất cả các máy điện thoại ! HTC One X, HTC One V, HTC Incredible S G11, HTC Desire HD G10, HTC Desire G7, HTC G6, HTC Nexus One G5, HTC Hero G3, Sa... see more
KingRoot KingRoot KingRoot KingRoot

ALL VERSIONS KingRoot