Seven Guardians 1.1.46

Seven Guardians 1.1.46

by 4:33

Size : 38M Mb

Version: 1.1.46

Req: 3.0 and up

Latest update: 05.04.2018

[1.1.46] -Chương 8: Niflheim -Hệ Anh hùng mới Rusalka -Hỗ trợ ngôn ngữ mới (Đức, Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha) -Cửa hàng ma pháp Renewal và Topaz (Milleage) -Cải thiện hệ thống và chăm sóc khách hàng -Gói giới hạn để tăng độ an toàn của hệ thống và sửa bug

The description of Seven Guardians


Asgard’s defenses have fallen! They need your help!Lead your team of heroes to defend against the Undeads, once and for all!# Take Your Pick!There are over 300 heroes to choose from!Build your own team of heroes from 7 different classes: Warrior, Rogue, Archer, Defender, Wizard, Golem, and Wa... see more
Seven Guardians Seven Guardians Seven Guardians Seven Guardians Seven Guardians Seven Guardians Seven Guardians Seven Guardians Seven Guardians Seven Guardians Seven Guardians Seven Guardians Seven Guardians Seven Guardians Seven Guardians Seven Guardians Seven Guardians Seven Guardians Seven Guardians Seven Guardians Seven Guardians Seven Guardians

OTHER VERSIONS Seven Guardians