Splinterlands 0.4

Splinterlands 0.4

Version: 0.4

Req: 4.4 and up

Latest update: 04.11.2021

The description of Splinterlands


Các chế độ chiến đấu Splinterlands có 3 chế độ chơi gồm: - Practice (thực hành chiến đấu) - Challenge (chiến đấu với bạn bè) - Ranked (đấu để xếp hạng và nhận thưởng) Trong đó Practice và Challenge không ảnh hưởng đến xếp hạng của bạn. Ranked l&... see more
Splinterlands Splinterlands Splinterlands Splinterlands ?>