T.E.C 3001 1.0

T.E.C 3001 1.0

Size : 209M Mb

Version: 1.0

Req: Varies with device

Latest update: 30.11.-0001


Note: Move your downloaded data to folder /Android/obb/com.bulkypix.tec3001.

The description of T.E.C 3001


Trên ứng dụng Appvn bấm vào “tải nhanh” để tự động tải và chép data. Tải trên web data tải về giải nén chép theo đường dẫn Android/Obb/ Note:A controller is needed to play the game.Run, Rush, Haste, Burst Speed has never been pushed this far... see more
T.E.C 3001 T.E.C 3001 T.E.C 3001 T.E.C 3001 T.E.C 3001 T.E.C 3001 T.E.C 3001