Titan Warrior 1.0.2

Titan Warrior 1.0.2

Size : 25M Mb

Version: 1.0.2

Req: 3.0 and up

Latest update: 30.11.-0001

- Fix a login gift error. - Add the Blacksmith NPC at the Port area. - Change HP colors to classify party members in town. - Add additional 5 spaces in Gem inventory. - Other bug fixes and edits to the UI.

The description of Titan Warrior


Titan Warrior sở hữu bối cảnh cốt truyện mang hơi hướm thần thoại Hy Lạp nơi những chiến binh Titan hùng cứ tứ phương. Nhưng thế lực tà ác sớm trỗi dậy cùng sự hiện diện của Demon King - Quỷ Vương với khao khát quyền lực từ viên Đá thần lực Power Stone... see more
Titan Warrior Titan Warrior Titan Warrior Titan Warrior Titan Warrior Titan Warrior Titan Warrior Titan Warrior

OTHER VERSIONS Titan Warrior