Wizard Rush 1.1

Wizard Rush 1.1

Size : 3.6M Mb

Version: 1.1

Req: 1.5 and up

Latest update: 30.11.-0001

Added online leader board support. Thanks for your love of our game.

The description of Wizard Rush


Bạn đã một thời "say như điếu đổ" trước cơn sốt "Harry Poter" với pha bay lượn trên không bằng cây chổi phù thủy, những chiếc đũa thần và những cuộc chiến đấu với phù thủy bóng đêm gian ác?  Bạn luôn m... see more
Wizard Rush Wizard Rush Wizard Rush Wizard Rush Wizard Rush