Xposed Installer (Material Design)

Xposed Installer (Material Design)

The description of Xposed Installer (Material Design)


CHÚ Ý: - Những máy Android 4.4 trở xuống cài bản 2.7- Những máy chip intel của ASUS như Zenfone 4,5,6... không cài, cài sẽ bị bootloop, treo logo...tham khảo cách cài riêng trên mạng.- Bản 3.0 dành cho Android 5.0 trở lên... see more
 Xposed Installer (Material Design)  Xposed Installer (Material Design)  Xposed Installer (Material Design)  Xposed Installer (Material Design)

ALL VERSIONS Xposed Installer (Material Design)