Hitman Sniper [Mod Money] 1.7.106372Mod

Hitman Sniper [Mod Money] 1.7.106372Mod

Size : 870M Mb

Version: 1.7.106372Mod

Req: 4.1 and up

Latest update: 04.08.2020


Note: Move your downloaded data to folder /Android/obb/com.squareenixmontreal.hitmansniperandroid.
Montenegro, 2048. Các hoạt động kỷ niệm Tuần Lễ Vàng bắt đầu ngày hôm nay. Hãy cầm súng trường bắn tỉa LONGSWORD II và trải nghiệm phong cách bắn tỉa riêng biệt của bạn! MỌI THỨ được lấy chủ đề Cyberpunk Neo-Tokyo! - Nhạc và trang phục mới cho tất cả các mục tiêu - Súng trường bắn tỉa phiên bản giới hạn CÓ THỂ TÙY CHỈNH HOÀN TOÀN: LONGSWORD II - Thích ứng súng trường CỦA BẠN với phong cách chơi CỦA BẠN - Có thể sử dụng mọi kỹ năng đặc thù và năng lực ở mức tối đa

The description of Hitman Sniper [Mod Money]


5/5 - "Now that it’s here, I can’t stop playing it, which is remarkable for a title that is much more concerned with showcasing how much you can do within certain constraints instead of reveling in any kind of excess." - Gamezebo Step into the shoes of Agent 47 in Hitman Snipe... see more
Hitman Sniper [Mod Money] Hitman Sniper [Mod Money] Hitman Sniper [Mod Money] Hitman Sniper [Mod Money] Hitman Sniper [Mod Money] Hitman Sniper [Mod Money] Hitman Sniper [Mod Money] Hitman Sniper [Mod Money] Hitman Sniper [Mod Money] Hitman Sniper [Mod Money] Hitman Sniper [Mod Money] Hitman Sniper [Mod Money] Hitman Sniper [Mod Money]

OTHER VERSIONS Hitman Sniper [Mod Money]