Hitman Sniper [Mod Money] 1.7.110088Mod

Hitman Sniper [Mod Money] 1.7.110088Mod

Size : 870M Mb

Version: 1.7.110088Mod

Req: 4.1 and up

Latest update: 14.08.2020


Note: Move your downloaded data to folder /Android/obb/com.squareenixmontreal.hitmansniperandroid.
SỰ KIỆN THỜI GIAN CÓ HẠN: Kỷ niệm ngày 4 tháng 7 với súng trường PATRIOT! - Tiếng vọng từ quá khứ: Hãy hồi tưởng lại sự ra đời của Ngày Độc Lập Hoa Kỳ! - SÚNG TRƯỜNG MỚI: Hãy cảm nhận khẩu PATRIOT. - Làm kẻ thù kinh ngạc với 3 năng lực độc quyền mới: - Đạn Chim Mồi: Thu hút kẻ thù - Bắn Định Sẵn: Dừng thời gian và bắn 5 viên đạn - Mìn Kích Nổ Khi Tới Gần: Đặt các bẫy chất nổ

The description of Hitman Sniper [Mod Money]


5/5 - "Now that it’s here, I can’t stop playing it, which is remarkable for a title that is much more concerned with showcasing how much you can do within certain constraints instead of reveling in any kind of excess." - Gamezebo Step into the shoes of Agent 47 in Hitman Snipe... see more
Hitman Sniper [Mod Money] Hitman Sniper [Mod Money] Hitman Sniper [Mod Money] Hitman Sniper [Mod Money] Hitman Sniper [Mod Money] Hitman Sniper [Mod Money] Hitman Sniper [Mod Money] Hitman Sniper [Mod Money] Hitman Sniper [Mod Money] Hitman Sniper [Mod Money] Hitman Sniper [Mod Money] Hitman Sniper [Mod Money] Hitman Sniper [Mod Money]

OTHER VERSIONS Hitman Sniper [Mod Money]