Hitman Sniper (Mod) 1.7.110088Mod

Hitman Sniper (Mod) 1.7.110088Mod

Size : 642M Mb

Version: 1.7.110088Mod

Req: 4.1 and up

Latest update: 05.04.2020


Note: Move your downloaded data to folder /Android/obb/com.squareenixmontreal.hitmansniperandroid.
SỰ KIỆN THỜI GIAN CÓ HẠN: Kỷ niệm ngày 4 tháng 7 với súng trường PATRIOT! - Tiếng vọng từ quá khứ: Hãy hồi tưởng lại sự ra đời của Ngày Độc Lập Hoa Kỳ! - SÚNG TRƯỜNG MỚI: Hãy cảm nhận khẩu PATRIOT. - Làm kẻ thù kinh ngạc với 3 năng lực độc quyền mới: - Đạn Chim Mồi: Thu hút kẻ thù - Bắn Định Sẵn: Dừng thời gian và bắn 5 viên đạn - Mìn Kích Nổ Khi Tới Gần: Đặt các bẫy chất nổ

The description of Hitman Sniper (Mod)


5/5 - "Now that it’s here, I can’t stop playing it, which is remarkable for a title that is much more concerned with showcasing how much you can do within certain constraints instead of reveling in any kind of excess." - GamezeboBECOME THE ULTIMATE SILENT ASSASSINStep into th... see more
Hitman Sniper (Mod) Hitman Sniper (Mod) Hitman Sniper (Mod) Hitman Sniper (Mod) Hitman Sniper (Mod) Hitman Sniper (Mod) Hitman Sniper (Mod) Hitman Sniper (Mod) Hitman Sniper (Mod) Hitman Sniper (Mod) Hitman Sniper (Mod) Hitman Sniper (Mod) Hitman Sniper (Mod)

OTHER VERSIONS Hitman Sniper (Mod)