Hay Day 1_36_212

Hay Day 1_36_212

Version: 1_36_212

Req: 4.1 and up

Latest update: 25.05.2023

Giới thiệu: cải thiện về Cuộc đua ngựa & Sự kiện! • Cuộc đua ngựa với chủ đề bingo đầu tiên sắp ra mắt! • Kiểm tra bảng sự kiện để biết sự kiện nào sắp diễn ra Tính năng do cộng đồng yêu cầu: • Cây trồng hoa mẫu đơn và hướng dương • Cửa hàng hoa mới • Sản phẩm mới (8) • Nhiệm vụ sản phẩm mới cho Cuộc đua ngựa • Cải tiến giao diện của Thị trấn và Cửa hàng • Thành tích mới • Bộ tăng cường điểm kinh nghiệm mới • Tùy chọn mới cho thủ lĩnh và đồng thủ lĩnh khu dân cư Sắp ra mắt: • Lễ Halloween

The description of Hay Day


Welcome to Hay Day. Build a farm, fish, raise animals, and explore the Valley. Farm, decorate, and customize your own slice of country paradise. Farming has never been easier or more fun! Crops like wheat and corn are ready to be grown and even though it never rains, they will never die. Harvest an... see more
Hay Day Hay Day Hay Day Hay Day Hay Day Hay Day Hay Day Hay Day Hay Day Hay Day Hay Day Hay Day Hay Day Hay Day Hay Day Hay Day Hay Day Hay Day Hay Day

OTHER VERSIONS Hay Day